معنی و ترجمه کلمه take long views به فارسی take long views یعنی چه

take long views


دورانديش بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها