معنی و ترجمه کلمه take off divisor به فارسی take off divisor یعنی چه

take off divisor


مقسم برداشت اب
معمارى : اب پخشان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها