معنی و ترجمه کلمه take one's own life به فارسی take one's own life یعنی چه

take one's own life


خودکشى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها