معنی و ترجمه کلمه take over bid به فارسی take over bid یعنی چه

take over bid


پيشنهاد خريد سهام يک شرکت براى اعمال کنترل
بازرگانى : پيشنهاد خريد براى تحت کنترل دراوردن واحد تجارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها