معنی و ترجمه کلمه take the salute به فارسی take the salute یعنی چه

take the salute


سلام گرفتن
علوم نظامى : سان ديدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها