معنی و ترجمه کلمه take the salute به فارسی take the salute یعنی چه

take the salute


سلام گرفتن
علوم نظامى : سان ديدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها