معنی و ترجمه کلمه take to task به فارسی take to task یعنی چه

take to task


مورد مواخذه قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها