معنی و ترجمه کلمه take your w to another room به فارسی take your w to another room یعنی چه

take your w to another room


اسباب کارخودراباطاق ديگرببريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها