معنی و ترجمه کلمه takeoff foot به فارسی takeoff foot یعنی چه

takeoff foot


پاى اتکا( پرش طول)
ورزش : پاى اتکا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها