معنی و ترجمه کلمه taking the public interest into account به فارسی taking the public interest into account یعنی چه

taking the public interest into account


قانون ـ فقه : استصلاح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها