معنی و ترجمه کلمه talented به فارسی talented یعنی چه

talented


)talent(استعداد،نعمت خدا داده ،درون داشت
روانشناسى : باقريحه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها