معنی و ترجمه کلمه talk out به فارسی talk out یعنی چه

talk out


بوسيله بحث شفاهى موضوعى را روشن کردن ،مطرح مذاکره قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها