معنی و ترجمه کلمه talk up به فارسی talk up یعنی چه

talk up


بانظر مساعد مورد بحث قرار دادن ،با صداى بلند حرف زدن ،گستاخى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها