معنی و ترجمه کلمه talkative به فارسی talkative یعنی چه

talkative


بسگوى ،پرگو،پرحرف ،وراج ،پرچانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها