معنی و ترجمه کلمه talker به فارسی talker یعنی چه

talker


ادم ناطق ،ناطق ،سخنگو
علوم نظامى : تلفنچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها