معنی و ترجمه کلمه talkie به فارسی talkie یعنی چه

talkie


فيلم ناطق( درجمع )صنعت فيلم ناطق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها