معنی و ترجمه کلمه talking machine به فارسی talking machine یعنی چه

talking machine


گرامافون ،دستگاه ضبط صوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها