معنی و ترجمه کلمه tall به فارسی tall یعنی چه

tall


قد بلند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها