معنی و ترجمه کلمه talus meterial به فارسی talus meterial یعنی چه

talus meterial


مصالح سنگريز
معمارى : واريزه دامنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها