معنی و ترجمه کلمه tamable به فارسی tamable یعنی چه

tamable


)tameable(رام شدنى ،رام کردنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها