معنی و ترجمه کلمه tamper به فارسی tamper یعنی چه

tamper


مذاکرات پنهانى وزير جلى داشتن ،رشوه دادن ،مداخله وفضولى کردن ،ناخنک مردن
الکترونيک : بازتابنده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها