معنی و ترجمه کلمه tampon به فارسی tampon یعنی چه

tampon


توپى يا کهنه مخصوص گرفتن سوراخى ،باکهنه گرفتن( سوراخ)،پنبه يا کهنه قاعدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها