معنی و ترجمه کلمه tan alt به فارسی tan alt یعنی چه

tan alt


علوم نظامى : ضريب انحراف سايه براى تعيين ارتفاع اشيا در روى عکس هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها