معنی و ترجمه کلمه tan به فارسی tan یعنی چه

tan


دباغى کردن ،برنگ قهوه اى وسبزه دراوردن ،باحمام افتاب پوست بدن راقهوه اى کردن ،برنزه ،مازوى دباغى ،پوست مازو،مازويى ،قهوه اى مايل به زرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها