معنی و ترجمه کلمه tandem roller به فارسی tandem roller یعنی چه

tandem roller


عمران : نوعى قلطک که داراى چرخهاى فلزى بوده و چرخها پشت سر هم حرکت ميکند
معمارى : غلطک وزنى پشت سر هم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها