معنی و ترجمه کلمه tangential به فارسی tangential یعنی چه

tangential


مماسى ،ظلى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها