معنی و ترجمه کلمه tangible benefits به فارسی tangible benefits یعنی چه

tangible benefits


منافع مرئى ،منافع مشهود
معمارى : سودهاى قابل سنجش
بازرگانى : فوايد عينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها