معنی و ترجمه کلمه tangible property به فارسی tangible property یعنی چه

tangible property


اموال عينى ،دارائى مادى ،دارائى محسوس
قانون ـ فقه : اموال ملموس
بازرگانى : دارائى عينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها