معنی و ترجمه کلمه tangle به فارسی tangle یعنی چه

tangle


به هم پيچيدن ،در هم و بر هم ،درهم وبرهم کردن ،درهم پيچيدن ،گرفتار کردن ،گير افتادن ،درهم گير انداختن ،گوريده کردن
علوم مهندسى : درهم پيچيدن
علوم نظامى : در هم کردن يا شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها