معنی و ترجمه کلمه tank destroyer به فارسی tank destroyer یعنی چه

tank destroyer


زره شکن
علوم نظامى : توپ ضد تانک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها