معنی و ترجمه کلمه tank irrigation به فارسی tank irrigation یعنی چه

tank irrigation


معمارى : شبکه ابيارى با مخازن کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها