معنی و ترجمه کلمه tank transporter به فارسی tank transporter یعنی چه

tank transporter


علوم نظامى : خودرو مازتانک بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها