معنی و ترجمه کلمه tanning به فارسی tanning یعنی چه

tanning


دباغى ،چرم سازى
شيمى : مازوکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها