معنی و ترجمه کلمه tantalate به فارسی tantalate یعنی چه

tantalate


(ش ).نمک اسيد تانتاليک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها