معنی و ترجمه کلمه tantamount به فارسی tantamount یعنی چه

tantamount


برابر،معادل ،هم کف ،همپايه ،بمثابه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها