معنی و ترجمه کلمه tape comparator به فارسی tape comparator یعنی چه

tape comparator


کامپيوتر : مقايسه کننده نوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها