معنی و ترجمه کلمه tape handler به فارسی tape handler یعنی چه

tape handler


کامپيوتر : magnetic tape unit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها