معنی و ترجمه کلمه tape library به فارسی tape library یعنی چه

tape library


کتابخانه نوارها
کامپيوتر : اتاق مخصوص نگهدارى نوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها