معنی و ترجمه کلمه tape perforator به فارسی tape perforator یعنی چه

tape perforator


نوار سوراخ کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها