معنی و ترجمه کلمه tape recorder به فارسی tape recorder یعنی چه

tape recorder


نوار ضبط کن ،دستگاه ضبط صوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها