معنی و ترجمه کلمه tape unit به فارسی tape unit یعنی چه

tape unit


واحد نوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها