معنی و ترجمه کلمه taping به فارسی taping یعنی چه

taping


ته دوزى ،ته بندى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها