معنی و ترجمه کلمه taping به فارسی taping یعنی چه

taping


ته دوزى ،ته بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها