معنی و ترجمه کلمه tapping test به فارسی tapping test یعنی چه

tapping test


روانشناسى : ازمون ضربه زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها