معنی و ترجمه کلمه target approach point به فارسی target approach point یعنی چه

target approach point


علوم نظامى : اخرين نقطه بازرسى در منطقه فرود يا بارريزى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها