معنی و ترجمه کلمه target aquisition به فارسی target aquisition یعنی چه

target aquisition


سيستم هدف يابى
علوم نظامى : سيستم تجسس هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها