معنی و ترجمه کلمه target cap به فارسی target cap یعنی چه

target cap


علوم نظامى : گشتى هوايى رزمى مخصوص تجسس منطقه هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها