معنی و ترجمه کلمه target description به فارسی target description یعنی چه

target description


خصوصيات هدف ،شرح مشخصات هدف
علوم نظامى : شرح هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها