معنی و ترجمه کلمه target diving به فارسی target diving یعنی چه

target diving


ورزش : شيرجه از ارتفاعات مختلف به روى اب بمنظور سنجش دقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها