معنی و ترجمه کلمه target information center به فارسی target information center یعنی چه

target information center


مرکز جمع اورى اطلاعات هدفها
علوم نظامى : مرکز اطلاعات هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها