معنی و ترجمه کلمه target offset methode به فارسی target offset methode یعنی چه

target offset methode


علوم نظامى : روش نشان دادن هدفها روى نقشه ها يا طرحهاى عملياتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها