معنی و ترجمه کلمه target overlay به فارسی target overlay یعنی چه

target overlay


کالک اماج
علوم نظامى : کالک هدفها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها